3 października 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystościach 350. rocznicy śmierci św. Wincentego à Paulo – patrona Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie (zbudowanego w latach 1740 – 1750),260. lecia konsekracji kościoła oraz dorocznym odpuście połączonym z procesją wokół tykocińskiego rynku,w środku którego wznosi się pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego,starosty tykocińskiego i właściciela dóbr tykocińskich nadanych mu przez Sejm za zasługi na rzecz Ojczyzny.

foto

foto

foto