19 sierpnia 2012 roku wraz z żoną na zaproszenie wójta Kulesze Kościelne Józefa Grochowskiego i proboszcza Parafii pw. Św. Bartłomieja ks. Bogdana Malinowskiego uczestniczyłem w Festynie Świętego Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych,powiat wysokomazowiecki. Po Mszy św. w Kościele uczestnicy uroczystości zgromadzili się na festynie gminnym,by świętować nadanie gminie Kulesze Kościelne sztandaru,flagi i pieczęci (poświęcona była temu uroczysta sesja Rady Gminy) oraz zakończenie tegorocznych zbiorów. Odbył się również konkurs wieńców dożynkowych.

Pogratulowałem władzom gminy uwieńczenia herbem i flagą ich zabiegów o większą identyfikację i rozpoznawalność wśród innych samorządów. Złożyłem podziękowanie rolnikom za to,że mimo niekonkurencyjnych warunków wobec rolnictwa w innych krajach Unii Europejskiej (nierówność dopłat obszarowych) oraz braku narodowej polityki rolnej pod rządami koalicji PO-PSL unowocześniają swoją przedsiębiorczością i wysiłkiem polską wieś zachowując jednocześnie jej najlepsze tradycje,czego wyrazem jest zorganizowany festyn dożynkowy. Wyraziłem także swój podziw dla kunsztu i inwencji twórczej mieszkańców poszczególnych wsi przy wyplataniu wieńców,z których każdy jest prawdziwym dziełem sztuki.