Poseł Jarosław Zieliński złożył gratulacje Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” w Białymstoku związane z 20-letnim dorobkiem tej placówki edukacyjnej. Bezpośrednim powodem przesłania na ręce Pani Dyrektor Ewy Suchockiej specjalnego listu gratulacyjnego było przekazanie Posłowi biuletynu informacyjnego Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” z podsumowaniem 20 lat działalności i informacją o uroczystości poświęcenia i nadania sztandarów szkolnych,która miała miejsce 10 listopada 2011 roku. W uroczystości tej uczestniczył wówczas poseł Jarosław Zieliński.

foto

foto

foto

foto