21 lipca 2013 roku uczestniczyłem w uroczystych obchodach 68. rocznicy Obławy Augustowskiej zorganizowanej jak co roku przy Krzyżu – Pomniku w Gibach (powiat sejneński) przez Wójta Gminy Giby,Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Gibach oraz Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Po Mszy świętej koncelebrowanej przez Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego złożyłem wraz z wieloma delegacjami wiązankę kwiatów pod krzyżami i Pomnikiem ofiar Obławy Augustowskiej oddając hołd pomordowanym w lipcu 1945 roku mieszkańcom Suwalszczyzny. W wystąpieniu skierowanym do uczestników uroczystości w refleksji nad tą największą zbrodnią dokonaną na mieszkańcach powiatów augustowskiego,suwalskiego,sejneńskiego i sokólskiego w czasie pokoju po zakończeniu II wojny światowej byłem zmuszony do krytycznej oceny bierności rządu premiera Donalda Tuska oraz Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie poszukiwania pełnej prawdy o Obławie Augustowskiej poprzez uzyskanie dostępu do dokumentów zawartych w rosyjskich archiwach. Poinformowałem także zgromadzonych o odmowie podjęcia przez Marszałka Sejmu Panią Ewę Kopacz z PO i związaną z partią władzy większość sejmową złożonej do Laski Marszałkowskiej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość,a przygotowanej przeze mnie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniającej zbrodnię Obławy Augustowskiej,oddającej cześć jej ofiarom oraz wzywającej rząd do aktywności dyplomatycznej wobec Rosji w celu dotarcia do zasobów archiwalnych Federacji Rosyjskiej.

foto

foto

foto

foto

foto