30 stycznia 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w uroczystości wręczenia byłemu Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, a obecnie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej generałowi Markowi Łapińskiemu litewskiego Odznaczenia Honorowego Służby Ochrony Granicy Państwowej.

Podczas swojego wystąpienia powiedziałem, że zarówno mnie, jak i całe kierownictwo MSWiA cieszy uznanie, z jakim spotkał się Marek Łapiński ze strony naszych litewskich partnerów. Dodałem, że jego służba na stanowisku Komendanta Głównego Straży Granicznej była przez polski rząd bardzo wysoko oceniana, dlatego został On awansowany na stanowisko wiceministra obrony narodowej.

W uroczystości, która została zorganizowana w Komendzie Głównej Straży Granicznej wziął udział gen. bryg. SG Tomasz Praga – Szef Straży Granicznej i jego Zastępca – gen. bryg. SG Jacek Bajger, a także delegacja litewska – Radca Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW Republiki Litewskiej Raimundas Matulis i Starszy Radca Departamentu MSW Republiki Litewskiej Rustamas Liubajevas.