11 września 2010 roku w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku odbył się Festyn „Schizofrenia – otwórzcie Drzwi”. Posła Jarosława Zielińskiego na festynie reprezentowała Małżonka Lilianna Anna Zielińska.
Uczestniczyła we Mszy Świętej Polowej sprawowanej przez Proboszcza Parafii p. w. Ducha Świętego w Kaletniku Księdza Bernarda Antonowicza i Diecezjalnego Duszpasterza Ludzi Chorych Księdza Jarosława Pierzgalskiego w intencji pacjentów,Ich rodzin,terapeutów,Pani Dyrektor,pracowników oraz przyjaciół i wolontariuszy placówki.
Zabierając głos w imieniu męża pogratulowała dotychczasowych osiągnięć rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych ze względu na chorobę psychiczną oraz doskonałej bazy lokalowej. Możliwe to jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji Pani Dyrektor oraz pracowników Ośrodka – powiedziała Lilianna Zielińska. Życzyła dalszego rozwoju placówki i sukcesów w pracy prowadzących do aktywności społecznej i zawodowej pensjonariuszy Ośrodka.