9 września 2019 roku (poniedziałek) wspólnie z żoną uczestniczyłem w corocznym Festynie „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, który odbył się w Lipniaku (gmina Suwałki). Festyn zawierał bogaty program artystyczny, na który składały się m. in. występy muzyczne, konkursy i pokazy.

Głównym punktem programu był Przegląd muzyczny pn. „II Playback Show”, na którym podopieczni placówek z regionu zaprezentowali świat lat 80. Pokazy zorganizowały m. in. 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Komenda Miejska Policji w Suwałkach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Pogratulowałem Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Lipniaku wspaniałych osiągnięć w zakresie niesienia pomocy osobom potrzebującym:

Tutaj w Lipniaku podopieczni zmagający się ze schorzeniami psychicznymi, w tym ze schizofrenią, otrzymują specjalistyczną pomoc. To wielka wartość, a świadczy o tym liczba uczestników i wzrastające zapotrzebowanie na świadczoną opiekę, rehabilitację, leczenie i edukację.

Na scenie wystąpili m. in. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Suwałk, Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu, Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” z Gołdapi, Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Sejnach, Środowiskowego Domu Samopomocy  Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” z Suwałk, Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” z Suwałk, Suwalskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie Nadzieja oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.