9 września 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w festynie „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, który odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku koło Suwałk.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem rolę, jaką pełnią takie ośrodki w zapewnianiu odpowiedniej opieki i leczenia osób ze schorzeniami psychicznymi:

Tego typu placówki, zwłaszcza środowiskowe domy samopomocy, a także zakłady aktywności zawodowej przynoszą pomoc osobom ze schorzeniami psychicznymi, w tym schizofrenią. Ważna jest diagnoza i to, aby pacjenci byli skierowani do specjalistycznej pomocy tam, gdzie mogą ją uzyskać. Tutaj w Lipniaku podopieczni na pewno taką pomoc otrzymują. To wielka wartość obu funkcjonujących tu placówek, które są bardzo potrzebne. Świadczy o tym liczba uczestników i wzrastające zapotrzebowanie na świadczoną opiekę, rehabilitację, leczenie i edukację.

W tym roku ośrodek obchodzi swoje 15-lecie. Przy nim, już od 5 lat funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej. Uroczystości rozpoczęła polowa Msza Święta. Po niej odbyły się występy muzyczne, konkursy, loterie oraz pokazy motocyklistów. Na co dzień do Domu Samopomocy uczęszcza 35 osób w różnym wieku i z różnymi problemami. W ich rozwiązywaniu i nauce często podstawowych czynności, takich jak podróżowanie komunikacją miejską, pomagają psycholodzy, terapeuci i instruktorzy.