10 czerwca 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w Mszy Świętej z okazji jubileuszu 30-lecia kapłaństwa ks. Andrzeja Godlewskiego, proboszcza Parafii św. Krzyża w Łomży oraz w corocznym Rodzinnym Festynie Parafialnym na placu przed kościołem.

Po zakończeniu Mszy Świętej, transmitowanej przez TVP Polonia wspólnie z Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim dokonaliśmy otwarcia festynu rodzinnego.W inauguracji festynu uczestniczył również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, który przebywał w tym dniu w Łomży na uroczystości nadania sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Łomży.

Podziękowałem ks. Andrzejowi Godlewskiemu za pełną oddania Bogu i ludziom pracę duszpasterską w ciągu 30 lat sprawowania posługi kapłańskiej oraz liczne dzieła, które są jej owocem – budowę kościoła oraz wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych służących parafii i całej Łomży. Podkreśliłem także walory aksjologiczne i integracyjne odbywającego się od paru lat festynu rodzinnego, w którym za każdym razem licznie uczestniczą mieszkańcy Łomży wraz z rodzinami, a zwłaszcza dziećmi i młodzieżą.