6 sierpnia 2017 roku wspólnie z Żoną wziąłem udział w Festynie „Na Przeroskim Rynku” – gminnym festynie w Przerośli (powiat suwalski) oraz w festynie z okazji Dni Krasnopola (powiat sejne

ński).