W dniach 4 – 6 maja 2019 roku wziąłem udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Drohiczynie (4 maja, obchody powiatu siemiatyckiego), w Augustowie (5 maja), Sejnach (5 maja) i Zambrowie (6 maja).

Podczas uroczystości podkreśliłem, jak wielką i ważną rolę pełnią strażacy, którzy są najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb. W skali całego kraju strażacy podejmują interwencje średnio co minutę. Wyjeżdżają do wypadków komunikacyjnych, pożarów, innych miejscowych zagrożeń czy pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Dziękowałem strażakom zawodowym oraz druhom zrzeszonym w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu siemiatyckiego, augustowskiego, sejneńskiego, zambrowskiego i całego województwa. Zaznaczyłem, że cechuje ich ofiarność, empatia i profesjonalizm.

Dodałem, że skuteczność działań funkcjonariuszy PSP i druhów ochotników uzależniona jest również od właściwego doposażania jednostek Straży Pożarnej. Przypomniałem, że w ubiegłym roku dzięki współpracy rządowo-samorządowej i montażowi finansowemu udało się zakupić 380 wozów bojowych dla jednostek OSP w całej Polsce. W tym roku liczba ta będzie jeszcze większym rekordem, ponieważ planowany jest zakup aż 480 pojazdów. W ubiegłym roku do województwa podlaskiego trafiło 13 takich samochodów ratowniczo-gaśniczych, a w tym roku zostanie zakupionych 30 kolejnych.

Coraz lepszy sprzęt i lepsze wyszkolenie oznaczają większe bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości.

W swoich wystąpieniach zwracałem również uwagę na wzorową współpracę strażaków zawodowych pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotników z jednostek OSP.

W powiatowych obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli m. in. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, komendanci powiatowi, samorządowcy, mieszkańcy, funkcjonariusze PSP i druhowie ochotnicy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

 

Relacje medialne:

http://podlasie24.pl/siemiatycze/region/-powiatowy-dzien-strazaka-w-drohiczynie-/zdjecia-i-video/-2a078.html

http://augustow.naszemiasto.pl/artykul/swieto-strazakow-w-augustowie-wiceminister-zielinski-nie-ma,5108249,art,t,id,tm.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/168677

https://zambrow.org/artykul/swieto-strazy-pozarnej/648687

 

Obchody Dnia Strażaka w Drohiczynie (4 maja 2019 roku)
Obchody Dnia Strażaka w Augustowie (5 maja 2019 roku)
Obchody Dnia Strażaka w Sejnach (5 maja 2019 roku)
Obchody Dnia Strażaka w Zambrowie (6 maja 2019 roku)