11 marca 2023 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w obchodach Dnia Sołtysa, zorganizowanych wspólnie z Wójtem Gminy Piątnica i Przewodniczącym Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy.

W uroczystości udział wzięli sołtysi z Gminy Piątnica, zastępca Wójta Gminy Piątnica Bogdan Bieńczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Piątnica Krzysztof Weber.

Złożyłem życzenia sołtysom i powiedziałem m.in.: „Sołtys jest to podstawowy szczebel demokracji przedstawicielskiej. Tradycyjnie sołtys to zwykle osoba doświadczona, człowiek cieszący się szacunkiem i uznaniem, dobry gospodarz, przeważnie mężczyzna, teraz jedną trzecią sołtysów w województwie podlaskim stanowią kobiety. W gminie Piątnica jest 45 sołtysów, z czego 16 stanowią kobiety. Aktualnie prowadzone są prace nad rozwiązaniem prawnym, które mają doprowadzić do ustalenia formy rekompensaty dla sołtysów za ich pracę.”

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/224260