18 marca 2023 roku (sobota) uczestniczyłem w obchodach Dnia Sołtysa w Nowym Dworze, zorganizowanych wspólnie z Wójtem Gminy Nowy Dwór Andrzejem Humiennym i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Sobolewskim w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Dworze.

W uroczystości uczestniczyli sołtysi z gminy Nowy Dwór, Wójt Gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Sobolewski, Skarbnik Gminy Nowy Dwór Justyna Stasiulewicz oraz strażacy z jednostek OSP z gminy Nowy Dwór. 

Do zgromadzonych uczestników powiedziałem m.in.: „Sołtysów trzeba cenić, honorować, dziękować im. W swoich społecznościach lokalnych są przewodnikami, powiernikami problemów, które potem przekazują dalej do wójta i do radnych. Jest to najstarsza demokratyczna funkcja w Polsce. W województwie podlaskim mamy 3300 sołtysów. Choć sołtys to funkcja społeczna, to rząd Prawa i Sprawiedliwości chce w jakiś sposób uhonorować ich pracę także materialnie. Dlatego trwają właśnie prace nad ustanowieniem dodatku dla sołtysów.”

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://sokolka.naszemiasto.pl/posel-jaroslaw-zielinski-spotkal-sie-z-druhami-osp-i/ar/c1-9252399