Szanowni Państwo Sołtysi,

demokracja jest silna i trwała, jeśli ma mocne podstawy w najniższych szczeblach i najmniejszych wspólnotach. Funkcja sołtysa jest pierwszym i podstawowym stopniem demokracji przedstawicielskiej i ma w Polsce swoją długą, ugruntowaną tradycję. Cieszący się społecznym zaufaniem i autorytetem sołtys to powiernik mieszkańców sołectwa i pierwszy adresat ich lokalnych postulatów, pośrednik między nimi a gminą i innymi organami władzy publicznej. Sołtys to „mandatariusz pierwszego kontaktu”, sprawujący swoją funkcję w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów.

Wyrażając swoją wdzięczność i szacunek dla Państwa funkcji, pracy i zaangażowania, którego symbolicznym wyrazem jest wprowadzony dzięki Prawu i Sprawiedliwości dodatek do emerytury, pragnę życzyć każdej i każdemu z Was dalszych sukcesów w umacnianiu sołeckiej wspólnoty oraz satysfakcji z pracy dla dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie.

 

List z okazji Dnia Sołtysa