18 października 2010 roku Poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości Powiatowego Dnia Nauczyciela w Zambrowie. Jarosław Zieliński złożył życzenia nauczycielom i wychowawcom zambrowskich szkół oraz pogratulował osiągniętych wyników w pracy z młodzieżą. Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych w Zambrowie zdają w ostatnich latach egzaminy maturalne na najwyższym poziomie w województwie i regionie,podziękował za sprawowane w sposób mądry i odpowiedzialny przewodnictwo w kształtowaniu umysłu,duszy i wrażliwości młodych ludzi,co – jak powiedział parafrazując Adama Mickiewicza – nie jest sztuką łatwą ani małą. Od wieków wiemy – jak mówił Poseł – że „takie są Rzeczpospolite,jakie ich młodzieży chowanie”,ale dzisiaj wiemy także ,że takie będzie młodzieży chowanie,jaka jest troska Rzeczpospolitej o nauczycieli i polską szkołę. W tym kontekście Jarosław Zieliński pogratulował Staroście Zambrowskiemu Stanisławowi Rykaczewskiemu oraz Zarządowi i Radzie Powiatu przyjęcia w mijającej kadencji za priorytet poprawę warunków edukacji w podległych powiatowi szkołach i wynikających z tego efektów inwestycyjnych (m.in. budowa hali i boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących,remont obiektów Bursy Szkolnej w Zambrowie i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu,rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr1).
Poseł Jarosław Zieliński wręczył wyróżniającym się nauczycielom zambrowskich szkół i placówek oświatowych listy gratulacyjne.