13 października 2023 roku (piątek) uczestniczyłem w obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych w Suwałkach. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek i jednostek oświatowych, pracownicy oświaty oraz emerytowani nauczyciele. Ponad 40 nauczycieli otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Suwałk.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „Bogactwo można mieć, można je nabyć i można łatwo stracić. Ignacy Jan Paderewski powiedział, że wiedza jest czymś, co nas wzbogaca, ale jest jedyną rzeczą, której nikt nikomu nie potrafi odebrać. Z kolei Andrzej Frycz Modrzewski definiując rolę nauczyciela mówił, że „jest to ktoś, kto przekazuje uczniom najlepsze, najważniejsze informacje”. Całej wiedzy, jaką ma świat, przekazać się nie da, trzeba dokonywać mądrego wyboru. Tego wyboru dokonują podstawy programowe, programy nauczania, ale przede wszystkim sam nauczyciel. Kiedyś powiedziałem coś, co było przyjęte jako zdanie, które bulwersowało, zwłaszcza tych, którzy kształtują system oświatowy – że „dobremu nauczycielowi podstawa programowa nie jest potrzebna, bo on sam wie, czego nauczyć swoich uczniów”. Zawsze powtarzam, że zadaniem nauczyciela i zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków. Chcę pogratulować bardzo serdecznie wszystkim, którzy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia. Wszystkim Nauczycielom życzę jak najlepszych owoców Waszego wysiłku edukacyjnego, wbrew wszystkim przeszkodom i barierom. Niechaj towarzyszy Wam poczucie dumy z wyboru tego właśnie zawodu, a wykonywana praca cieszy się powszechnym szacunkiem społecznym i daje satysfakcję”. 

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/dzien-edukacji-narodowej,2587105

Suwałki. Dzień Edukacji Narodowej