WYSTĄPIEŃ W SEJMIE

%

GŁOSOWAŃ

INTERPELACJI

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE

W PARLAMENCIE I W RZĄDZIE

 

AKTYWNOŚĆ SEJMOWA

MOJE ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE POSELSKIE JAKO SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LATACH 2015-2019

Odpowiedzi na interpelacje – lipiec – wrzesień 2019

Odpowiedź na interpelację 31104 Poseł Kamińskiej z 23.08.2019 Odpowiedź na interpelację 32140 Posła Rzymkowskiego z 22.08.2019 Odpowiedź na interpelację 32220 Posła Józwiaka z 23.08.2019 Odpowiedź na interpelację 32325 Posła Zbonikowskiego z 20.08.2019 Odpowiedź na...

Odpowiedzi na interpelacje – kwiecień – czerwiec 2019

Odpowiedź na interpelację 30675 Posła Kostusia z 19.06.2019 Odpowiedź na interpelację 31522 Posła Wójcika z 13.06.2019 Odpowiedź na interpelację 31532 Poseł Pomaskiej z 31.05.2019 Odpowiedź na interpelację 31697 Posła Wójcika z 27.06.2019 Odpowiedź na interpelację...

Odpowiedzi na interpelacje – styczeń – marzec 2019

Odpowiedź na interpelację 25137 Posła Wójcika z 22.03.2019 Odpowiedź na interpelację 25138 Posła Wójcika z 28.03.2019 Odpowiedź na interpelację 26609 Poseł Błeńskiej z 27.03.2019 Odpowiedź na interpelację 29052 Poseł Chmiel z 22.03.2019 Odpowiedź na interpelację 29279...

Odpowiedzi na interpelacje – październik – grudzień 2018

Odpowiedź na interpelację 22739 Poseł Kamińskiej z 07.11.2018 Odpowiedź na interpelację 25396 Posła Brejzy z 18.10.2018 Odpowiedź na interpelację 25601 Poseł Młyńczak z 18.10.2018 Odpowiedź na interpelację 25629 Posła Furgo z 10.10.2018 Odpowiedź na interpelację 25630...

Odpowiedzi na interpelacje – lipiec – wrzesień 2018

Odpowiedź na interpelację 21900 Posła Witczaka z 27.08.2018 Odpowiedź na interpelację 22044 Posła Wójcika z 13.08.2018 Odpowiedź na interpelację 22113 Posła Kierwińskiego z 12.09.2018 Odpowiedź na interpelację 22369 Posła Jarubasa z 23.07.2018 Odpowiedź na...

Odpowiedzi na interpelacje – kwiecień – czerwiec 2018

Odpowiedź na interpelację 19164 Poseł Augustynowskiej z 15.06.2018 Odpowiedź na interpelację 20417 Poseł Wielichowskiej z 13.06.2018 Odpowiedź na interpelację 20906 Posła Andruszkiewicza z 11.05.2018 Odpowiedź na interpelację 21090 Posła Rzymkowskiego z 29.06.2018...

Odpowiedzi na interpelacje – styczeń – marzec 2018

Odpowiedź na interpelację nr 18633 Posła Lassoty z 28.03.2018 Odpowiedź na interpelację nr 18973 Poseł Wielichowskiej z 26.03.2018 Odpowiedź na interpelację nr 20157 Poseł Kamińskiej z 30.03.2018 Odpowiedź na interpelację nr 20244 Posła Ołdakowskiego z 28.03.2018...

Odpowiedzi na interpelacje – listopad – grudzień 2017

Odpowiedź na interpelację nr 15361 posła Sowy z 7.11.2017 Odpowiedź na interpelację nr 15638 posła Józwiaka z 7.11.2017 Odpowiedź na interpelację nr 15659 poseł Sobeckiej z 7.11.2017 Odpowiedź na interpelację nr 15688 posła Winnickiego z 7.11.2017 Odpowiedź na...

Odpowiedzi na interpelacje – lipiec – październik 2017

Odpowiedź na interpelację nr 12624 posła Falfusa z 1.8.2017 Odpowiedź na interpelację nr 12708 posła Dziuby z 6.7.2017 Odpowiedź na interpelację nr 12709 poseł Wielichowskiej z 19.06.2017 Odpowiedź na interpelację nr 12715 poseł Czernow 6.7.2017 Odpowiedź...

WYSTĄPIENIA I LISTY

Rok 2017

 

Rok 2016