18 sierpnia 2019 roku (niedziela) wziąłem udział w dożynkach, które odbyły się w Nowych Piekutach (powiat wysokomazowiecki) oraz dożynkach gminnych połączonych z dorocznym odpustem św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych (powiat wysokomazowiecki).

W swoich wystąpieniach zwróciłem uwagę, że praca rolników spośród wszystkich innych zawodów jest najbardziej uzależnieni od czynników pogodowych, dlatego w związku z tegoroczną suszą rząd przychodzi z pomocą poszkodowanym gospodarzom. Dodałem, że został przygotowany także specjalny program dla polskiej wsi, który zakłada m. in. pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, podnoszenie jakości gleb oraz zwiększenie dofinansowania do zakupu paliwa rolniczego.

Wyraziłem również swoją solidarność z rolnikami, którzy ucierpieli w wyniku suszy i a wszystkim osobom związanym ze wsią i rolnictwem podziękowałem za trud, który włożyli w uprawę ziemi i zebranie plonów. Życzyłem, aby polska wieś nieustannie się rozwijała, a wszystkie gospodarstwa omijały różne klęski i zagrożenia. Podziękowałem też za kultywowanie tradycji i obyczajów naszych przodków.