19 sierpnia 2018 roku (niedziela) wraz z żoną wziąłem udział w Dożynkach Gminnych i Parafialnych w Jeleniewie (powiat suwalski).

Odnosząc się do problemów polskiego rolnictwa podkreśliłem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę rolną gwarantującą szczególną ochronę naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Przygotował dla polskiej wsi specjalny plan, który zakłada m. in. rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego, pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, zwiększenie dofinansowania do zakupu paliwa rolniczego, wdrożenie programów poprawy żyzności gleb oraz zastępowanie zagranicznych pasz polskimi. Działania rządu wspierające polskie rolnictwo polegają także na zrekompensowaniu strat poniesionych przez rolników w wyniku klęsk żywiołowych.

Pogratulowałem Wójtowi Gminy Kazimierzowi Urynowiczowi i mieszkańcom umiejętnego łączenia tradycji ze współczesnością. Zgromadzonym rolnikom złożyłem podziękowanie za codzienny trud i patriotyczną postawę oraz życzyłem wszelkiej pomyślności, zdrowia, bezpieczeństwa i dostatku.

Dożynki, piękny i mocno wpisany w naszą tradycję staropolski obyczaj, to znakomita okazja, by podziękować rolnikom i całej branży rolno-spożywczej za ciężką pracę, której owoce trafiają codziennie na stoły milionów naszych rodzin. W duchowości polskiej wspólnoty narodowej poszanowanie dla „chleba naszego powszedniego” łączy się z wiarą naszych ojców i ponadczasową postawą, którą najlepiej wyrażają słowa Cypriana Kamila Norwida:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…