28 sierpnia 2016 roku uczestniczyłem w uroczystościach dożynkowych zorganizowanych w gminach Wiżajny i Szypliszki (powiat suwalski). W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że wszyscy,niezależnie od tego,czy jesteśmy mieszkańcami wsi,czy nawet największych miast,powinniśmy doceniać i szanować pracę rolnika,bo jego wysiłek jest podstawą naszej egzystencji. To przecież dzięki rolnikom i ich ciężkiej pracy na nasze stoły trafia codziennie polski chleb i wszystko,co jest nam potrzebne do życia. Zapewniłem,że jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,a zwłaszcza objęcie wszystkich rolników spójnym systemem pomocy na wypadek klęsk żywiołowych. Zwróciłem uwagę,że połączenie tradycji i nowoczesności jest wielką wartością współczesnej polskiej wsi,o czym świadczą m. in. występy zespołów ludowych podczas uroczystości dożynkowych. Podziękowałem wszystkim rolnikom za ich owocną pracę,zebrane plony,pielęgnowanie tradycji i szacunek dla polskiej ziemi,która jest naszym wspólnym dobrem narodowym.

Życzyłem wszystkim rolnikom i ich rodzinom pomyślności,zdrowia i dostatku oraz aby podejmowane wspólnie inicjatywy przyniosły oczekiwany skutek i były przede wszystkim dobrym czasem dla polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

foto

Dożynki gminne w Wiżajnach

foto

Dożynki gminne w Wiżajnach

foto

Dożynki gminne w Wiżajnach

foto

Dożynki gminne w Wiżajnach

foto

Dożynki gminne w Wiżajnach

foto

Dożynki gminne w Becejłach

foto

Dożynki gminne w Becejłach

foto

Dożynki gminne w Becejłach

foto

Dożynki gminne w Becejłach

foto

Dożynki gminne w Becejłach