7 września 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w corocznych dożynkach powiatu suwalskiego w Dowspudzie. W swoim wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych rolników,organizatorów i gości pogratulowałem suwalskim rolnikom,że potrafią łączyć w swojej pracy i życiu nowoczesność z wielowiekową tradycją. Podziękowałem im za codzienny trud pracy na roli,ale także za podtrzymywanie polskości (zwróciłem uwagę na coraz liczniej wywieszane przy domach rolników biało-czerwone flagi podczas świąt narodowych i państwowych) i utrwalonych wartości chrześcijańskich i narodowych. Zaapelowałem o to,aby rolnicy nie wyzbywali się łatwo swojej ziemi teraz,ale także wtedy,kiedy zostanie wprowadzony wolny obrót ziemią rolną i leśną bez żądnych ograniczeń (stanie się to w 2016 roku) tak z powodów ekonomicznych (cena ziemi będzie wzrastać),jak i ze względów patriotycznych w myśl słów Marii Konopnickiej: „Kto przedaje ziemię,Nie naszej ten wiary!”.

foto