14 września 2014 roku uczestniczyłem w dożynkach Diecezji Łomżyńskiej zorganizowanych w tym roku na terenie gminy Śniadowo. W swoim wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych rolników,organizatorów i gości pogratulowałem łomżyńskim rolnikom,że potrafią łączyć w swojej pracy i życiu nowoczesność z wielowiekową tradycją. Podziękowałem im za codzienny trud pracy na roli,ale także za podtrzymywanie polskości (zwróciłem uwagę na coraz liczniej wywieszane przy domach rolników biało-czerwone flagi podczas świąt narodowych i państwowych) i utrwalonych wartości chrześcijańskich i narodowych. Zaapelowałem o to,aby rolnicy nie wyzbywali się łatwo swojej ziemi teraz,ale także wtedy,kiedy zostanie wprowadzony wolny obrót ziemią rolną i leśną bez żadnych ograniczeń (stanie się to w 2016 roku) tak z powodów ekonomicznych (cena ziemi będzie wzrastać),jak i ze względów patriotycznych w myśl słów Marii Konopnickiej: „Kto przedaje ziemię,Nie naszej ten wiary!”. Zwróciłem także uwagę,że jednym z zadań Donalda Tuska jako przewodniczącego Komisji Europejskiej powinno być doprowadzenie do wyrównania dopłat dla polskich rolników do poziomu innych państw „starej” Unii Europejskiej. Jeżeli Donald Tusk tego zadania,a staje ich przed nim więcej,się nie podejmie,będzie to dowodem na to,że objęcie przez niego intratnego stanowiska w UE jest tylko i wyłącznie jego karierą osobistą.

foto

foto

foto

foto

foto

foto