7 czerwca 2013 roku uczestniczyłem w XXIV Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Podlaskiego,które odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Gołębiewski w Białymstoku. W swoim wystąpieniu mówiłem o dwóch zmarnowanych,lub przynajmniej nie w pełni wykorzystanych,polskich szansach ostatnich dwudziestukilku lat. Pierwszą z nich było odzyskanie niepodległości i suwerenności naszej Ojczyzny w 1989 roku,drugą – znaczące środki unijne. Po 1989 roku istniała możliwość zbudowania naprawdę sprawiedliwego i demokratycznego państwa,lecz przez filozofię tzw. grubej kreski,okrągłego stołu oraz wspólnotę interesów części elit III RP i PRL-u nie została ona dobrze wykorzystana. Z kolei w latach 2007-2013 dzięki funduszom Unii Europejskiej była szansa na skok cywilizacyjny i na nadrobienie zapóźnień rozwojowych Polski w stosunku do Europy Zachodniej,ale przez nieudolność rządu PO-PSL Donalda Tuska i ona została w znacznej części zmarnowana.

foto foto