25 stycznia 2015 roku uczestniczyłem w dorocznej zabawie choinkowej dla ponad dwustu dzieci z rodzin ubogich zamieszkałych na terenie parafii p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach zorganizowanej przez Akcję Katolicką i Księdza Proboszcza Lecha Łubę. Wzorem lat ubiegłych uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą w intencji sponsorów,darczyńców i wszystkich,którzy to szlachetne dzieło organizują i rozwijają. Podczas choinki,która tradycyjnie odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 10 w Suwałkach podziękowałem organizatorom za to,że od 17 lat podejmują się zaspokojenia potrzeb materialnych rodzin ,które są w trudnej sytuacji życiowej.

Fotografia: www.radio5.com.pl

Fotografia: www.radio5.com.pl

Fotografia: www.radio5.com.pl