8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w naradzie rocznej kadry kierowniczej Policji, która odbyła się w auli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W swoim wystąpieniu powiedziałem, że mamy za sobą dobry rok dla Polski, dobry czas dla bezpieczeństwa, dobry rok dla Policji. Podziękowałem kierownictwu Komendy Głównej Policji, komendantom wojewódzkim, miejskim i powiatowym oraz wszystkim policjantom i pracownikom, których codzienny trud buduje bezpieczeństwo obywateli.

Podkreśliłem, że spadek liczby przestępstw, wzrost wykrywalności i dobre oceny społeczne są najlepszą miarą trudu i pracy, jaką Policja wykonała w 2017 roku. Dodałem, że priorytety MSWiA i KGP na rok 2018 pozostają niezmienne. Niech wysoki poziom wskaźników, jakie funkcjonariusze osiągnęli w ubiegłym roku będą dla nich wyzwaniem w roku 2018 – dodałem.

Głównym tematem narady rocznej kierownictwa Policji było podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W naradzie udział wziął Pan Minister Mariusz Błaszczak, nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji wraz ze swoimi zastępcami, komendanci wojewódzcy, miejscy, powiatowi, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, komendanci szkół policyjnych oraz przedstawiciele związków zawodowych.