15 stycznia 2017 roku w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach odbył się po raz dziewiętnasty Dobroczynny Koncert Kolęd Dzieci – Dzieciom na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach. Podobnie,jak w latach ubiegłych inicjatorem koncertu była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach,Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach,Parafia Konkatedralna pw. św. Aleksandra w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury.

Przepiękne kolędy i pastorałki wykonane zostały przez Żeński Zespół Wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach pod dyrekcją Marleny Borowskiej,Suwalski Chór Żeński CANTILENA pod dyrekcją Moniki Brezgieł oraz Suwalski Chór PRIMO pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia. Poza  zespołami przepięknie kolędy wykonały indywidualnie Pani Marlena Borowska – sopran i Natalia Ołów mezzosopran.

Moja Małżonka Lilianna Anna Zielińska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podziękowała wszystkim,którzy przyczynili się do organizacji koncertu – artystom,nauczycielom muzyki,którzy akompaniowali,dyrygentom,dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – Panu Bernardowi Michniewiczowi i Pani Joannie Zakrzewskiej oraz Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Grybosiowi. W sposób szczególny podziękowała Paniom  Marlenie Borowskiej – inicjatorce Koncertu oraz Pani Ewie Stąpór za piękne,literackie prowadzenie Koncertu.

foto

foto

foto

foto