9 maja 2019 roku (czwartek) w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przekazałem strażakom ochotnikom oraz samorządowcom dokumenty informujące o montażu finansowym na zakup 43 samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości około 31 mln złotych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim.

Zakup nowych wozów bojowych jest możliwy dzięki środkom pochodzącym z Narodowego i wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetów samorządów, MSWiA i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacki sprzęt nie należy do tanich, dlatego od kilku lat rząd stara się koordynować działania na rzecz zakupu niezbędnego wyposażenia. W ubiegłym roku dla strażaków ochotników zakupiono ok. 380 wozów ratowniczo-gaśniczych, a w obecnym ma być ich jeszcze o 100 więcej, co będzie absolutnym rekordem.

Podkreśliłem, że strażacy ochotnicy dzięki nowoczesnym wozom bojowym będą mogli skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich miejscowości:

Polscy strażacy są ofiarni, pełni empatii, spieszą na ratunek zawsze, kiedy jest wezwanie. W ciągu roku wyjeżdżają do zdarzeń średnio co minutę.

System ratowniczo-gaśniczy w naszym kraju tworzą współpracujący ze sobą i wspierający się nawzajem zawodowi funkcjonariusze i ochotnicy. W ubiegłym roku zanotowano wzrost liczby wspólnych interwencji. Dziękuję za tę współpracę, bezinteresowną chęć niesienia pomocy i poświęcenie.

Zaznaczyłem również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie zwiększa nakłady finansowe na jednostki ochotniczych straży pożarnych, a przez to realnie wzmacnia bezpieczeństwo mieszkańców. Przypomniałem także, że OSP po raz pierwszy zostały włączone do czteroletniego programu modernizacji służb mundurowych, z którego otrzymają łącznie 501 mln zł.

W Polsce funkcjonuje ponad 16 tys. jednostek OSP, a liczba jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączonych zbliża się do 4500. W jednostkach OSP zrzeszonych jest kilkaset tysięcy druhów ochotników.

W spotkaniu wzięli udział m. in. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, Marszałek Województwa Śląskiego Jacek Chełstowski, Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski, Posłowie Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu Jadwiga Wiśniewska i Bolesław Piecha, parlamentarzyści, samorządowcy, druhowie ochotnicy i prezesi jednostek OSP.

 

Relacje medialne:

https://katowice.tvp.pl/42555557/wozy-strazackie-dla-osp

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,42975,Wiceminister-Zielinski-przekazal-promesy-na-wozy-dla-OSP.html

https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/strazacy-ochotnicy-z-wojewodztwa-slaskiego-dostana-nowe-wozy

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/43-nowe-wozy-strazackie-trafia-do-ochotnikow-z-wojewodztwa