W związku z nadchodzącą 4. rocznica Katastrofy Smoleńskiej,w której zginęła 96-osobowa polska delegacja państwowa z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim na czele zwracam się do wszystkich instytucji życia publicznego,organizacji społecznych oraz Obywateli z gorącą prośbą i apelem o wywieszenie 10 kwietnia 2014 roku na budynkach administracji publicznej państwowej i samorządowej,uczelni,szkół,zakładów pracy oraz przy swoich domach,mieszkaniach i obiektach związanych z prowadzoną działalnością polskiej flagi państwowej z kirem.

4 lata po tragedii naszym pierwszym obowiązkiem,zobowiązaniem wszystkich Polaków,jest godne upamiętnienie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w taki sposób,jaki jest nam dzisiaj dostępny.

Do pobrania pełen tekst apelu.

Relacje medialne: