7 listopada 2018 roku (środa) uczestniczyłem w apelu z okazji posadzenia na terenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dębu upamiętniającego 40-lecie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W ten sposób uczczono również 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że czcimy razem dwa ważne jubileusze związane z losami naszej Ojczyzny. Papież Polak Święty Jan Paweł II w czasach już współczesnych odegrał bardzo istotną rolę w odzyskaniu pełnej niepodległości Polski:

Ile razy będziecie patrzeć na ten dąb, przywołajcie w pamięci osobę Jana Pawła II i jego dzieło – to, co uczynił dla świata i naszej Ojczyzny. Bądźcie jak to drzewo – silni, trwali, mocni – zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym. 

Pamiętajmy, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Wyciągajmy wnioski z faktów historycznych. Teraz my ponosimy odpowiedzialność za Ojczyznę i musimy zadbać, by jej przyszłość była godna przeszłości. Od postawy każdego z nas zależy bardzie wiele. Pomyślmy o tym, jaką Polskę zostawimy naszym dzieciom i wnukom.

Podczas uroczystości wspólnie z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim wręczyłem 14 funkcjonariuszom decyzje personalne powierzenia obowiązków oraz mianowania lub powołania na wyższe stanowiska służbowe.

Sadzenie dębów papieskich w różnych miejscach Polski jest hołdem złożonym Św. Janowi Pawłowi II i innym naszym rodakom, dla których zawsze najważniejsze było dobro Ojczyzny i Jej obywateli.