8 lutego 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w pierwszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czyżewie związanej z nadaniem z dniem 1 stycznia 2011 roku miejscowości Czyżew praw miejskich.

Czyżew stał się jednym z 908 miast w Polsce,jednym z 40 miast w województwie podlaskim i czwartym miastem w powiecie wysokomazowieckim.

Czyżew posiadał prawa miejskie w latach 1738 – 1870,został ich pozbawiony przez władze carskie jako przejaw represji za udział mieszkańców miasta w powstaniu styczniowym.

Poseł Jarosław Zieliński,gratulując władzom i mieszkańcom miasta odzyskania po 140 latach praw miejskich powiedział,że Czyżew i jego instytucje są doskonale przygotowane do spełnienia funkcji miejskich i dlatego nikt nie mógł mieć wątpliwości ,że wszelkie warunki do nadania statusu miasta są spełnione. „Osiągnięcia w rozwoju miasta,jego infrastruktura,życie kulturalne i chlubna historia są dowodem siły ducha,szlachetnych ambicji i patriotyzmu mieszkańców w tej ziemi. I to jest zasadniczy powód,dla którego w imię sprawiedliwości dziejowej władze centralne powinny były przywrócić miastu prawa odebrane niegdyś przez zaborcę” – powiedział Jarosław Zieliński.

Poseł życzył mieszkańcom Czyżewa,aby ich życie w mieście,które jest wyższą formą organizacji społecznej niż wieś czy gmina wiejska,osiągało coraz wyższy poziom i coraz lepszą jakość stając się dostatnie,bezpieczne,radosne i szczęśliwe.

Poseł Jarosław Zieliński otrzymał z rąk Anny Boguckiej – Burmistrz Czyżewa pamiątkowy medal „Za zasługi dla rozwoju Czyżewa”.

foto

foto

foto

foto