14 stycznia 2013 roku uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku poświęconym określeniu obszarów,w których w 2013 roku niezbędne jest współdziałanie władzy publicznej i partnerów społecznych. W posiedzeniu wzięło udział kilku parlamentarzystów z województwa podlaskiego,głównie z Prawa i Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu wskazałem,że za rządów koalicji PO -PSL Donalda Tuska dialog społeczny zarówno na szczeblu centralnym,jak i na szczeblu wojewódzkim jest pozorowany,ponieważ ani rząd,ani samorząd województwa nie słucha i nie bierze pod uwagę głosu opozycji i opinii wyrażanych przez organizacje społeczne. Debaty prowadzone na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku,w których czasem uczestniczę określiłem jako stratę czasu,bo wypracowywane w ich trakcie stanowiska nie są później uwzględniane w decyzjach organów administracji publicznej. Podałem także przykłady lekceważącego i stronniczego traktowania zgłaszanych problemów przez Wojewodę Podlaskiego,który w swoich decyzjach i rozstrzygnięciach kieruje się niejednokrotnie względami politycznymi,a nie rzetelną i obiektywną analizą rozpatrywanych spraw. Powiedziałem,że za obecnych rządów dialog społeczny przeniósł się na ulice polskich miast,co świadczy o arogancji władzy w stosunku do obywateli.

Mimo tych zarzutów Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Białymstoku i obecni na posiedzeniu parlamentarzyści uznali,że należy podejmować wysiłki na rzecz wspólnego rozwiązywania najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych województwa podlaskiego. Czas pokaże,jaki będzie ich sens.