24 listopada 2016 roku uczestniczyłem w Czwartkowym Obiedzie u Diabetyków,który odbył się w Supraślu. Celem cyklicznie organizowanych spotkań jest integracja osób zainteresowanych zdrowym stylem życia,profilaktyką diabetologiczną i edukacją na temat cukrzycy. Podczas wizyty w Supraślu wręczyłem Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków Pani Danucie Roszkowskiej Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Tematem spotkania, oprócz profilaktyki zdrowotnej,było bezpieczeństwo. Omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,m. in. uwagę zgromadzonych skierowano na potrzebę używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych,zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ponadto przedstawiona została prezentacja dotycząca szkodliwości tlenku węgla – czadu. Zawierała ona informacje,w jaki sposób należy postępować i jakie środki ostrożności podjąć,aby uniknąć tego śmiertelnego zagrożenia. 
W związku z tematem bezpieczeństwa,jaki został poruszony na spotkaniu,udział w nim wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski.

Wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku zachęcałem do korzystania z nowego narzędzia informatycznego,jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zwróciłem także uwagę na służebną rolę Policji,opartą na stałym kontakcie z mieszkańcami i niesieniu im pomocy. Aby to ułatwić w całym kraju odtwarzane są posterunki Policji,a także zwiększana jest liczba dzielnicowych oraz umacniana ich rola jako policjantów pierwszego kontaktu. Wszyscy uczestnicy Czwartkowego Obiadu u Diabetyków otrzymali elementy odblaskowe.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto