12 lutego 2018 roku (poniedziałek) wspólnie z Dowódcą 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach ppłk. Krzysztofem Świderskim przekazałem rodzicom 5-letniej Zosi Szturgulewskiej symboliczny czek na kwotę 12 tys. zł, który pokryje koszt dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla dziewczynki. Pieniądze pochodzą z I Oficerskiego Balu Charytatywnego, który odbył się 2 lutego 2018 roku w Klubie 14. Dywizjonu.

Przypomniałem, że pomysł powrotu do tradycji wojskowej z okresu międzywojennego w postaci m. in. organizowania balów oficerskich zasygnalizowałem podczas jednej z uroczystości w suwalskim Dywizjonie, proponując jednocześnie nadanie mu waloru przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym. W balu wzięło udział 70 osób i nie byli to biznesmeni. Dlatego kwota, którą udało się zebrać niezwykle cieszy – podkreśliłem.

Podczas Balu licytowano różne przedmioty, m. in. przywiezione przez żołnierzy z Czadu, Konga i Afganistanu czy hełmy strażackie. Ja również poprzez licytację wsparłem finansowo tę inicjatywę.

Idea Oficerskiego Balu Charytatywnego ma być kontynuowana. Jego uczestnikami byli oficerowie wojska, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, instytucji, samorządów, oświaty oraz mieszkańcy Suwałk i regionu.

 

Relacje medialne:

http://www.suwalki24.pl/article/1,oficerski-bal-charytatywny-wojsko-wraca-do-tradycji-miedzywojennych-zdjecia

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152255