16 lipca 2016 roku wziąłem udział w centralnych obchodach Święta Policji w Warszawie. Rozpoczęły się one Mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie odprawioną w intencji poległych policjantów. Tam również wybranym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom wręczone zostały medale Gloria Intrepidis et Animi Promptis oraz Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Kolejnym punktem obchodów była uroczystość w Zamku Królewskim,gdzie zostały wręczone nominacje i odznaczenia. Odznaczono w sumie 46 osób i jedną pośmiertnie. Był to Złoty Medal za Zasługi dla Policji przyznany prof. Richardowi Warda – poprzedniemu Dziekanowi Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przyznano 18 odznaczeń prezydenckich,a  także wręczono mianowania na wyższe stopnie oficerskie dla 12 policjantów.

Najważniejsza część obchodów odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ze stanu Komendy Stołecznej Policji ślubowanie policjanta złożyło 17 kobiet i 123 mężczyzn,a następnie promocję na stopień oficerski otrzymało 163 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podziękował policjantom za Ich oddanie,ofiarność,a także za wszystko to,co nieodłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem służby policjanta. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podziękował policjantom pełniącym służbę podczas Szczytu NATO,który niedawno miał miejsce w Warszawie i podkreślił,że wszystkie służby wykonały fenomenalną pracę,dzięki której goście Szczytu mogli czuć się bezpiecznie,za co jako głowa państwa odebrał setki gratulacji i podziękowań. Prezydent zauważył,że Policję oraz inne służby mundurowe czeka kolejne wyzwanie – zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i pobytu pielgrzymów na terenie całego kraju. Ze szczególną osobistą satysfakcją odebrałem słowa podziękowania za profesjonalne zabezpieczenie Szczytu NATO skierowane imiennie pod adresem Ministra Mariusza Błaszczaka i moim.

Uroczystości zostały zakończone złożeniem wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza,a następnie uroczystą defiladą pododdziałów Policji.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto