24 lipca 2019 roku (środa) wziąłem udział w centralnych uroczystościach Święta Policji w Warszawie, połączonych z obchodami 100-lecia powstania polskiej Policji Państwowej.

Rozpoczęły się one ceremonią na Zamku Królewskim, podczas której 13 osób zostało uhonorowanych Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej nową odznaką okolicznościową nadawaną policjantom, pracownikom Policji oraz innym osobom w uznaniu ich zasług i osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji, ustanowioną z okazji 100-lecia powstania Policji. Zwracając się do wszystkich wyróżnionych oraz zaproszonych gości podkreśliłem, że obecny wizerunek polskiej Policji jest powodem do dumy nas wszystkich:

Z całą odpowiedzialnością, satysfakcją i przekonaniem mogę powiedzieć, że wspólnym wysiłkiem dopracowaliśmy się takiej kondycji i takiego wizerunku polskiej Policji, że dzisiaj możemy obchodzić z dumą 100-lecie powstania polskiej Policji. Coraz lepiej realizuje ona dewizę „Policja blisko ludzi i dla ludzi” o czym świadczy wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli i najwyższe od 30 lat uznanie społeczne dla tej formacji. Polska jest dzisiaj dzięki profesjonalnej i pełnej oddana służbie polskich policjantów oazą bezpieczeństwa, czego dowodem jest fakt, że 89% Polaków uważa Polskę za kraj bezpiecznym, a 98% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.

Podczas spotkania na Zamku Królewskim zostały wręczone funkcjonariuszom odznaczenia państwowe i resortowe.

Główna część obchodów odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej na maszt nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 24 lipca 2019 roku mianował czterech oficerów Policji na stopnie generalskie (nadinspektora Policji). Zostali nimi:

  • insp. Paweł Dzierżak – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
  • insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
  • insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
  • insp. Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Częścią obchodów była również uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski podkomisarza Policji absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz złożenie ślubowania przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powiedział:

Z całego serca gratuluję, że można otrzymać medal, że można złożyć ślubowanie, że można otrzymać nominację na pierwszy stopień oficerski, że można otrzymać nominację na stopień nadinspektora Policji w 100-lecie powstania polskiej Policji Państwowej (…) To wielkie dzieło budowania skutecznego państwa jest efektem działań, jakie może dać Policja. Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom i ich rodzinom za ich oddanie, służbę i poświęcenie.

Za oddaną i profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli podziękowali policjantom również Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Policji, a także promowanych funkcjonariuszy.