23 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu zrewitalizowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztabinie, w którym została utworzona także świetlica wiejska. Koszty inwestycji to 978 tys. zł, z czego 220 tys. zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 540,7 tys. zł z budżetu Samorządu Podlaskiego oraz 217,3 tys. zł z budżetu Gminy Sztabin.

„Inwestycja ta to dobry przykład efektów, jakie przynosi dobra współpraca rządowo-samorządowa. W tym przypadku uczestniczyły w niej trzy podmioty – Rząd, który dofinansował to przedsięwzięcie z budżetu Państwa, Samorząd Województwa Podlaskiego i Gmina Sztabin. Potwierdza się jeszcze raz znana nam wszystkim prawda, że razem można więcej i można szybciej. Innym przykładem dobrej współpracy Rządu, a dokładnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Gminą Sztabin jest znajdujący się po drugiej stronie ulicy budynek posterunku policji. W ramach masowej likwidacji posterunków w okresie rządów PO-PSL zlikwidowany został również m.in. posterunek policji w Sztabinie. Mieszkańcy oczekiwali jego odtworzenia. Gmina przekazała grunty pod budowę nowego obiektu, a Państwo sfinansowało budowę nowego obiektu z Rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 – 2020. Mam satysfakcję, że mogłem jako nadzorujący w tamtym czasie służby mundurowe MSWiA podjąć decyzję o budowie posterunku w Sztabinie i przywróceniu policji społeczeństwu tej Gminy. Dzięki temu jest dzisiaj w Sztabinie bezpieczniej”.

Jednym z punktów programu było przekazanie do użytku samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, którego koszt zakupu wyniósł 125,7 tys. zł, z dofinansowaniem w kwocie 70 tys. zł z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Po zakończeniu uroczystości spotkaliśmy się w sali nowej świetlicy wiejskiej z mieszkańcami Sztabina, podczas którego poinformowałem zgromadzonych o niektórych założeniach projektu Polski Ład oraz o zabiegach Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego, któremu aktualnie przewodniczę, o zabiegach w sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej Białystok – Augustów – Raczki. Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki przedstawił informację na temat dofinansowania realizowanych na terenie Sztabin przedsięwzięć z budżetu województwa podlaskiego oraz funduszy europejskich.

W uroczystościach wzięli również udział: Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński wraz z Radnymi Rady Powiatu, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego i Rady Gminy Sztabin, strażacy oraz mieszkańcy Sztabina.

Galeria:

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/203609

https://bialystok.tvp.pl/55494257/wazne-placowki-w-barglowie-koscielnym-i-sztabinie

https://augustowskireporter.pl/aktualnosci/15076-marszalekwszystkichgmin-w-sztabinie.html

https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/marszalekwszystkichgmin-w-sztabinie-1.html

http://augustow24.pl/info/uroczyste-otwarcie-swietlicy-wiejskiej-w-sztabinie.24179.html