18 maja 2016 roku uczestniczyłem w gali z okazji 25-lecia powołania Straży Granicznej,która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Podczas uroczystości wręczyłem odznaczenia państwowe i resortowe,awanse,medale,wyróżnienia i nagrody zasłużonym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Część z nich otrzymała przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyże Zasługi,inni medale „Za Zasługi dla Straży Granicznej”,medale „Za Długoletnią Służbę” oraz odznaki Straży Granicznej. Awanse otrzymali funkcjonariusze w korpusie oficerów,korpusie chorążych oraz korpusie podoficerów.

Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem bardzo ważną rolę Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa naszego państwa. Dzięki tej formacji granice Polski są bezpieczne,mimo że pojawiają się wokół nas zagrożenia,do jakich zaliczają się m. in. te związane z kryzysem migracyjnym w Europie. Rządowi Prawa i Sprawiedliwości zależy na tym,aby nasz kraj był wobec tego zjawiska bezpieczny,dlatego wywiązywanie się ze zobowiązań międzynarodowych oraz podejmowane decyzje muszą być realizowane przede wszystkim w oparciu o zapewnienie bezpieczeństwa Polski. Innym z zagrożeń,na które musimy być przygotowani jest odtwarzający się imperializm rosyjski. Wobec powyższych niebezpieczeństw,które nie są jedynymi,potrzebujemy silnej,sprawnie działającej formacji,jaką jest Straż Graniczna. Niech przez kolejne lata ta służba stale się umacnia i chroni bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. 

Po przemówieniach okolicznościowych odbyła się artystyczna część uroczystości – koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

foto

foto

foto

foto

foto

foto