11 października 2021 roku (poniedziałek) na zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pietruszki uczestniczyłem w uroczystości z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, który przypada 14 października. Odbyły się one w Aula Magna Pałacu Branickich (Uniwersytet Medyczny) w Białymstoku. Zgromadzeni nauczyciele otrzymali oznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz oznaczenia resortowe (Medal Komisji Edukacji Narodowej) oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zwracając się do wyróżnionych i nagrodzonych nauczycieli, w tym przedstawicieli kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wyraziłem swoje głęboki uznanie dla Ich pracy i zaangażowania w kształcenie, wychowanie i kształtowanie postaw młodego pokolenia. W szczególny sposób podkreśliłem dodatkowy wysiłek nauczycieli podczas epidemii coronawirusa związanej z koniecznością zdalnego nauczania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Definiując rolę nauczycieli w życiu społecznym zacytowałem słowa Henry’ego Adamsa: „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”. Oddzielne spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną zorganizowane z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty w dwóch kolejnych miastach województwa podlaskiego: w Łomży (15 października 2021 roku) oraz w Suwałkach (18 października 2021 roku).

Galeria:

relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/205504

https://bialystok.tvp.pl/56319607/nauczyciele-z-pasja

https://poranny.pl/kilkuset-podlaskich-nauczycieli-odebralo-odznaczenia-panstwowe-medale-i-nagrody-zdjecia/ar/c5-15846271