11 października 2021 roku (poniedziałek) na zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pietruszki uczestniczyłem w uroczystości z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, który przypada 14 października. Odbyły się one w Aula Magna Pałacu Branickich (Uniwersytet Medyczny) w Białymstoku. Zgromadzeni nauczyciele otrzymali oznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta rzeczypospolitej polskiej Andrzeja Dudę oraz oznaczenia resortowe (Medal Komisji Edukacji Narodowej) oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zwracając się do wyróżnionych i nagrodzonych nauczycieli, w tym przedstawicieli kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wyraziłem swoje głęboki uznanie dla Ich pracy i zaangażowania w kształcenie, wychowanie i kształtowanie postaw młodego pokolenia. W szczególny sposób podkreśliłem dodatkowy wysiłek nauczycieli podczas epidemii coronawirusa związanej z koniecznością zdalnego nauczania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Definiując rolę nauczycieli w życiu społecznym zacytowałem słowa Henry’ego Adamsa: „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”. Oddzielne spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną zorganizowane z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty w dwóch kolejnych miastach województwa podlaskiego: w Łomży (15 października 2021 roku) oraz w Suwałkach (18 października 2021 roku).

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/wojewodzkie-obchody-dnia-edukacji-narodowej-2.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/205504

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-edukacji-narodowej-w-bialymstoku-z-udzialem-wiceministra-dariusz-piontkowskiego