12 kwietnia 2014 roku uczestniczyłem wraz z żoną w benefisie prof. Macieja Kaczmarskiego zorganizowanym w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku z okazji jubileuszu 47 lat pracy zawodowej i planowanego jej zakończenia w związku z przejściem na emeryturę. Złożyłem Panu Profesorowi wyrazy uznania i szacunku wobec Jego wielkiego dorobku naukowego i dydaktycznego oraz profesjonalizmu i oddania pacjentom,zwłaszcza chorym dzieciom przez wiele lat wykonywania zawodu lekarza. Powiedziałem m. in. – nawiązując do wypowiedzi innych gości benefisu,że prof. Maciej Kaczmarski to wielki lekarz i wielki człowiek,iż miarą dzieła jego życia zawodowego jest również dobroć,a być dobrym człowiekiem jest nie mniej ważne niż być człowiekiem wielkim. Dodałem,że ludzie wyznaczają sobie różne cele w życiu,a Pan Profesor Maciej Kaczmarski wybrał cel najszlachetniejszy – służbę drugiemu człowiekowi.

Benefis został poprzedzony konferencją naukową poświęconą gastroenterologii ze szczególnym uwzględnieniem alergii pokarmowej. Konferencja odbyła się w Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku.

foto

foto

foto

foto

foto

foto