3 grudnia 2019 roku (wtorek) uczestniczyłem w Barbórce Polskiej Spółki Gazownictwa Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku.

Obchody najważniejszego święta branży górniczej, naftowej i gazowniczej rozpoczęły się od Mszy Świętej w Bazylice archikatedralnej Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Podczas akademii barbórkowej przedstawiono wyniki osiągnięte przez Oddział, a także dalsze perspektywy rozwoju.

Pogratulowałem wszystkim pracownikom Oddziału osiągnięć w ostatnim roku i podziękowałem im za włożony trud w proces gazyfikacji województwa podlaskiego. Podkreśliłem, że plany inwestycyjne Spółki związane z gazyfikacją kolejnych terenów województwa to szansa na rozwój naszego regionu.

Kluczowe zadanie Polskiej Spółki Gazownictwa to niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

W dalszej części akademii nadane zostały odznaczenia państwowe i resortowe, stopnie górnicze oraz medale „Zasłużony dla GNiG” i „Zasłużony dla PSG”, a także pamiątkowe zegarki za 25-lecie pracy.