Deklaracja „Polska jest najważniejsza”

Szanowni Państwo!

Stajemy przed Wami nie jako osoby prywatne,chcące podzielić się swoimi osobistymi
marzeniami. Dzisiaj stajemy przed Wami,jako obywatele,pragnący wesprzeć kandydata
na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie
przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także
obowiązek mówić o naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego,
życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń
pokoleń Polaków,którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec
wspólnego dobra.

Powołujemy społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani,że daje on największą szansę
urzeczywistnienia wizji Polski,z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej
a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej,otwartej na świat,
a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której
wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia,do osobistego i wspólnotowego rozwoju.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska sprawiedliwa,dbająca o tych,którym
z różnych powodów jest najtrudniej.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska silna i zdolna do prowadzenia podmiotowej
polityki w Europie i świecie.

Apelujemy do wszystkich środowisk,którym wizja ta jest bliska,o poparcie Jarosława
Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Augustów,30 maja 2010 roku

Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Skład Społecznego Komitetu.