14 kwietnia 2013 roku uczestniczyłem we Mszy św. w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego oraz złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej w Augustowie. W przemówieniu do uczestników uroczystości powiedziałem,że podstawową powinnością wszystkich Polaków w stosunku do tych,którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku jest wyjaśnienie rzeczywistych przyczyn tej katastrofy. Augustowska uroczystość stanowiła ostatni punkt programu obchodów 3. rocznicy katastrofy przygotowanego przez Społeczny Komitet Pamięci w powiatach suwalskim,augustowskim i sejneńskim.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto