29 grudnia 2017 roku (piątek) w MSWiA odbyła się uroczystość, podczas której wręczyłem komendantom Państwowej Straży Pożarnej akty powołania na nowe stanowiska służbowe.

Awanse otrzymali:

  • bryg. Krzysztof Kędryk – na p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu
  • bryg. Jacek Antos – na Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  • bryg. Jan Kołdej – na Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  • bryg. Marek Jankowski – na Zastępcę Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  • Tomasz Bajerczak – na Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  • Sławomir Dylewski – na Zastępcę Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  • bryg. Paweł Borówka – na Zastępcę Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  • Tomasz Wiśniewski – na p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Podczas spotkania, w którym udział wziął również gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, pogratulowałem komendantom awansów, a przez to – zaufania, jakie zdobyli swoją dotychczasową służbą. Podkreśliłem, że na wyrobienie pozytywnej oceny ich pracy pozwala m. in. analiza sytuacji w poszczególnych województwach i powiatach, jakiej dokonujemy wspólnie z Komendantem Głównym PSP. Życzyłem im również powodzenia w pracy na nowych stanowiskach wskazując, że aby działania Państwowej Straży Pożarnej były jak najbardziej skuteczne, a pomoc niesiona przez funkcjonariuszy – szybka i efektywna, muszą oni swoje obowiązki wykonywać w sposób profesjonalny, wykorzystując swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Zaznaczyłem, że kadra dowódcza musi działać tak, aby stanowiła wzór dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników.

Podkreśliłem także, że skutecznie działająca Państwowa Straż Pożarna oprócz dobrze wykwalifikowanej i kompetentnej kadry funkcjonariuszy i pracowników wymaga również nowoczesnego wyposażenia. Środki przeznaczone na zakupy sprzętu dla PSP pochodzą m. in. z programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 oraz funduszy europejskich.

Na koniec złożyłem komendantom oraz ich rodzinom życzenia noworoczne podkreślając, że ich codzienna aktywność musi być przede wszystkim ukierunkowana na patriotyczną służbę naszej Ojczyźnie i jej obywatelom.