29 maja 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył wraz z żoną w Wiosennym Agrofestynie zorganizowanym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach.

Program Agrofestynu obejmował część konferencyjną z wykładem zatytułowanym „Wybrane aspekty funkcjonowania rolnictwa w województwie podlaskim”,zwiedzanie wystaw nowoczesnego sprzętu rolniczego,pokazy pracy maszyn rolniczych i agregatów. Zaprezentowano również sztukę ręcznego wypiekania sękacza,wyjątkowo popularnego na terenie Suwalszczyzny.

Poseł Jarosław Zieliński pogratulował Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Władysławowi Renowickiemu organizacji Agrofestynu. Odnosząc się do sytuacji w polskim i podlaskim rolnictwie Poseł podkreślił osiągnięcia rolników i hodowców z terenu województwa podlaskiego w mleczarstwie i hodowli bydła (województwo podlaskie zajmuje w tych dziedzinach jedne z najwyższych miejsc w kraju), zaapelował do rządu o prowadzenie bardziej aktywnej i korzystniejszej dla polskiego rolnictwa polityki rolnej oraz podjęcie zdecydowanych działań w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich do hektara dla polskich rolników w stosunku do rolników w krajach tzw. starej Unii Europejskiej (obecnie polscy rolnicy otrzymują dopłatę do 1h w wysokości 180 euro,a np. rolnicy niemieccy – 340 euro). Jarosław Zieliński przypomniał wielokrotnie powtarzany apel Prawa i Sprawiedliwości ,że sprawa wyrównania dopłat obszarowych powinna zostać przyjęta przez polski rząd jako priorytet w ramach przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Zaznaczył również,że rząd powinien w ramach polskiej polityki rolnej uczynić wszystko,co możliwe dla wzmocnienia polskiego rolnictwa przed wejściem w życie w 2016 roku unijnych przepisów o nieograniczonym obrocie ziemią obywatelom Unii Europejskiej (obecnie na sprzedaż ziemi i nieruchomości cudzoziemcom potrzebne jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto