5 marca 2018 roku (poniedziałek) podczas spotkania w siedzibie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyłem w uroczystości wręczenia Pani Agacie Dyszkiewicz aktu powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Podlaskiego Oddziału NFZ.

Podczas spotkania podkreśliłem, że doświadczenie Pani Agaty Dyszkiewicz, która od wielu lat pracuje w Podlaskim Oddziale NFZ pozwoli na to, by swoje nowe obowiązki, polegające m. in. na zapewnieniu dobrej współpracy z placówkami resortowymi – Szpitalem MSWiA w Białymstoku oraz Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską – pełniła z jak najlepszym skutkiem dla służby zdrowia.

Oprócz nadzoru nad placówkami resortowymi kompetencje Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych skupiają się wokół zadań związanych z systemem ratownictwa medycznego, leczenia uzdrowiskowego oraz obsługi pacjentów.

Pani Dyrektor Agata Dyszkiewicz w swojej dotychczasowej pracy w Podlaskim Oddziale NFZ pełniła m. in. funkcję Rzecznika Praw Pacjenta oraz naczelnika Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Zastępcę Dyrektora ds. Służb Mundurowych Oddziału NFZ powołuje Dyrektor Oddziału po uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości.

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152940