27 czerwca 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wziął udział w spotkaniu podsumowującym roczny projekt „ABC Przedszkolaka” w Augustowie. Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,a jego realizacji podjął się Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach. Celem projektu,którym objęto 25 dzieci w wieku przedszkolnym było wyrównanie szans na wczesnym etapie edukacji oraz upowszechnianie wychowania przedszkolnego. Owoce rocznej pracy z dziećmi uczestnicy uroczystości mogli podziwiać oglądając prezentację artystyczną szczęśliwych,uśmiechniętych i ładnie ubranych maluchów. Ich rodzice ze względu na trudne warunki materialne nie byliby w stanie posłać swoich pociech do miejskich przedszkoli.

foto

Grupa „Misie” z Oddziału Przedszkola przy Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ” w Augustowie z opiekunkami Panią Heleną Kuprewicz i Grażyną Czerwińską.

foto

Taniec wykonywany przez dzieci z grupy przedszkolnej „Misie”

foto

Zaproszeni goście na uroczystym spotkaniu Od lewej:
– Magdalena Kożuszek – Wiceprezes Oddziału TPD w Augustowie
– Anna Dźwilewska – radna Miasta Augustów,emerytowany kierownik MOPS- u w Augustowie
– Jolanta Sołtys – kierownik MOPS- u w Augustowie
– Barbara Cituk – pracownik MOPS- u w Augustowie
– Poseł Jarosław Zieliński
– Anna Gawryluk – Przewodnicząca Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”
– Edyta Brzęk – Członek Zarządu Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ” w Suwałkach
– Teresa Bartnik – kierownik Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ” w Suwałkach

foto

Od lewej:
– Agnieszka Ossowska – kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Augustowie,koordynator projektu „ABC Przedszkolaka”
– Magdalena Kożuszek – Wiceprezes Oddziału TPD w Augustowie
– Anna Dźwilewska – radna Miasta Augustowa
– Barbara Cituk – pracownik MOPS w Augustowie
– Poseł Jarosław Zieliński

foto

Uczestnicy spotkania podsumowują projekt „ABC Przedszkolaka” w Hotelu Warszawa w Augustowie.

foto

Poseł Jarosław Zieliński dziękuje realizatorom projektu,rodzicom i wszystkim,którzy wspierali projekt na rzecz zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

foto

Poseł Jarosław Zieliński w otoczeniu uczestników,realizatorów i zaproszonych gości. Uczestnicy projektu z okolicznościowymi dyplomami i upominkami

foto

Poseł Jarosław Zieliński wśród realizatorów,rodziców i dzieci uczestniczących w programie „ABC Przedszkolaka”.