24 sierpnia 2014 roku uczestniczyliśmy z żoną w obchodach 95. rocznicy Powstania Sejneńskiego zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Sejny Jana Stanisława Kapa,Radę Miejską,Parafię rzymsko-katolicką w Sejnach,Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz Koło nr 13 im. Powstańców Sejneńskich Związku Żołnierzy przy placówce Straży Granicznej w Sejnach. Po odsłonięciu tablicy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na ścianie ratusza miejskiego oraz Mszy świętej w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach uczestnicy uroczystości – liczne delegacje pocztów sztandarowych,organizatorzy,zaproszeni gości i mieszkańcy Sejn – przeszli ulicami miasta pod Pomnik Powstania Styczniowego,gdzie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe,wręczenie odznaczeń osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci historycznej,złożenie kwiatów i apel poległych.

W swoim przemówieniu podkreśliłem patriotyzm i bohaterstwo powstańców sejneńskich,które przyczyniły się do ostatecznego wytyczenia kształtu terytorialnego II Rzeczypospolitej i włączenia powiatu sejneńskiego do macierzy. Wyraziłem przekonanie,że czyn zbrojny powstańców i walki,które odbyły się w dniach 23-28 sierpnia 1919 roku z wojskami litewskimi o przynależność powiatu sejneńskiego do Polski powinny stanowić wzór patriotyzmu dla następnych pokoleń. Powiedziałem również,że wiedza o Powstaniu Sejneńskim powinna znaleźć należne miejsce w programach nauczania historii w polskich szkołach. Zwracając się do „braci Litwinów” zaakcentowałem wspólnotę losów państwa i narodu polskiego z państwem i narodem litewskim,kiedy bowiem w ciągu ostatnich stuleci Polska była niepodległa,niepodległa była również Litwa,zaś kiedy Polska traciła niepodległość na skutek imperializmu sąsiednich mocarstw,traciła ją również Litwa. Podjąłem też polemikę z oceną Prezydenta RP wyrażoną w liście do organizatorów uroczystości,który stwierdził,że Powstanie Sejneńskie jest jedną z trudniejszych kart naszej historii,co może sugerować wątpliwości dotyczące sensu Powstania Sejneńskiego,a nawet przynależności państwowej terytorium,o które powstańcy podjęli w sierpniu 1919 roku walkę z wojskami litewskimi.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto