9 grudnia 2014 roku uczestniczyłem w uroczystościach 95 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowanych przez Prezesa Oddziału Okręgowego TPD Liliannę Annę Zielińską w Suwałkach. Rozpoczęły się one Mszą Świętą koncelebrowaną w Konkatedrze p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach przez Księdza Proboszcza Kazimierza Grybosia,Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej Księdza Jarosława Pierzgalskiego,Proboszcza Parafii p.w. Św. Wojciecha Księdza Wiesława Śliwczyńskiego oraz Proboszcza Parafii p.w. Kazimierza Królewicza Księdza Lecha Łubę. Druga część obchodów odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach podczas której zaprezentowana została historia działalności Towarzystwa,jego cele i zadania,wygłoszone zostały wystąpienia okolicznościowe,wręczono odznaczenia i listy gratulacyjne osobom zasłużonym w niesieniu pomocy dzieciom i osobom potrzebującym. W swoim wystąpieniu podkreśliłem misję Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako jednej z najstarszych organizacji obywatelskich,która powstała w 1919 roku tuż po odzyskaniu niepodległości wraz z tworzeniem zrębów instytucji państwowych Rzeczypospolitej. Złożyłem gratulację osobom odznaczonym odznaką honorową „Przyjaciel Dziecka” – Księdzu Prałatowi Lechowi Łubie,który został wyróżniony za organizację od 15 lat choinek i paczek noworocznych , Barbarze Kuklewicz z Sejn – za organizację przyjazdów do Polski dzieci z rodzin polskich z Białorusi, Zygmuntowi Zawadzkiemu – za wybudowanie i remonty mieszkań dla rodzin ubogich w Augustowie,Elżbiecie Łucji Bierć z Suwałk – za wieloletnią działalność przy realizacji zadań statutowych TPD oraz Sławomirowi Mikuckiemu z Lipska,który został wyróżniony Medalem Henryka Jordana za zaangażowanie w pracę struktur TPD w Lipsku i na terenie działania Oddziału Okręgowego w Suwałkach. Podziękowałem także wszystkim działaczom,pracownikom i wolontariuszom za niesienie pomocy opiekuńczej,wychowawczej,materialnej,rehabilitacyjnej,terapeutycznej,rewalidacyjnej i psychologicznej dzieciom i rodzinom pokrzywdzonym przez los,a w szczególności tym,którzy otrzymali specjalne listy gratulacyjne od władz Towarzystwa.

Rangę uroczystości podniósł program artystyczny w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach pod artystycznym kierunkiem Małgorzaty Wojdełko i Jolanty Hinc – Mackiewicz,przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” w Augustowie pod opieką Marii Grabowskiej i Hanny Alejster oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach pod artystycznym kierunkiem wicedyrektor Joanny Zakrzewskiej.

foto

foto

foto

foto

foto