2 lipca 2022 roku (sobota) uczestniczyłem w jubileuszu 95- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie (gmina Suwałki). Tego dnia druhowie świętowali również wpisanie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Wręczając decyzję druhom o wpisie do KSRG wraz ze st. bryg. Robertem Tadeuszem Dzierżkiem- zastępcą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powiedziałem m.in.:

„Gratuluję druhom z OSP w Płocicznie decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a jest czego gratulować, bo aby to było możliwe, trzeba było spełnić cały szereg warunków. Jednostka włączona do KSRG Nie zmienia swego statusu i nadal działa jako stowarzyszenie, jednak jej funkcje zostają w jakimś sensie ”upaństwowione”, może być ona dysponowana przez Państwową Straż Pożarną do określonych zdarzeń i uzyskuje lepsze finansowanie z budżetu państwa.

Z wielkim szacunkiem odnoszę się i dziękuję wszystkim druhom OSP w Płocicznie, którzy przez 95 lat tę jednostkę tworzyli i rozwijali, a teraz tworzą jej współczesny potencjał. W 2019 roku przekazaliśmy OSP w Płocicznie nowy samochód ratowniczo- gaśniczy oraz przeznaczyliśmy niezbędne środki na modernizację placu przy strażnicy. Cieszę się, że mogłem się do tego przyczynić jako ówczesny Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyrażam wielkie uznanie tym druhom, którzy mają za sobą wieloletni staż w OSP. Dwóm spośród nich wręczyliśmy dzisiaj decyzję o przyznaniu comiesięcznego świadczenia ratowniczego jako dodatku do emerytury. Wszyscy od dawna to obiecywali, a my jako prawo i sprawiedliwość to skutecznie zagwarantowaliśmy w ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych.”

W uroczystości wzięli udział m.in.: zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek, wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, samorządowcy, przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oraz druhowie jednostek OSP z gminy Suwałki i młodzieżowe drużyny pożarnicze z gminy Suwałki i gminy Przerośl. Jednostka OSP Płociczno jako jedna z niewielu posiada sekcję wodną. Przez ostatnie 2 lata zanotowała najwięcej wyjazdów do akcji w gminie Suwałki. Jednostka o wpis zabiegała od kilku lat, druhowie dołożyli wielu starań i zasłużyli na włączenie do KSRG.

Podczas uroczystości otrzymałem pamiątkowy grawerton od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej „Na pamiątkę jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego”, za który składam podziękowanie.

Jubileusz poprzedziły zawody młodzieżowych drużyn strażackich z gminy Suwałki i gminy Przerośl, które wygrała drużyna OSP Przerośl, drugie miejsce zajęło OSP Rakówek, trzecie miejsce przypadło gospodarzom OSP Płociczno.

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://radio5.com.pl/2022/07/osp-plociczno-w-ksrg-zasluzyli-na-ten-wpis/